Bezig...

In het nieuws

Hieronder vindt u een aantal nieuwsberichten over HoeGekIsNL. Wilt u zelf verslag doen over ons project, neem dan contact met ons op.


Twijfel over psychiatrische diagnostiek

Er ontbrandt een nieuwe discussie in de Nederlandse media over het gebruik van DSM-labels, de reden waarom we HoeGekIsNL ooit zijn begonnen (van der Krieke et al., 2015). Een stuk in de Volkskrant (22 jan 2021) beschrijft dat mogelijk 25% van de “patiënten” in de psychiatrie een verkeerde diagnose heeft gekregen. De conclusie is dat de psychiatrie te veel bezig is geweest met het “hokje” waar de patiënt in past. Dit was ook de strekking van een recent artikel van Van der Heijden in het Nederlandstalige vakblad de Psycholoog.

(januari 2021)

Pijn in je buik van angst?

Lichaam en geest zijn nauw verbonden en kunnen elkaar wederzijds beïnvloeden. Robin Groen onderzocht de onderlinge verbanden tussen angst, getob en lichamelijk klachten met behulp van dagboekgegevens van HoeGekIsNL. Zij verwachtte dat deze verbanden met name sterk zouden zijn bij mensen met langdurige onbegrepen lichamelijke klachten. Dit bleek niet het geval. Mensen met onbegrepen klachten hadden wel meer angst en zorgen dan mensen zonder onbegrepen klachten, maar kregen niet meer klachten als ze zich meer zorgen maakten of vice versa. Waarschijnlijk gaan angst, zorgen en lichamelijke klachten in deze mensen vaak samen door een andere, gedeelde oorzaak. Lees het artikel hier.

(november 2020)

Vertrouwen in de overheid en gedrag tijdens de corona-pandemie

Gegevens van HoeGekIsNL deelnemers aan de coronavragenlijst zijn gebruikt in een groot internationaal onderzoek van bijna 24.000 mensen in 23 landen. Groter vertrouwen in de overheid in de omgang met het coronavirus hing samen met sociale en gezondheidsgedragingen zoals mondkapjes dragen en binnen blijven bij symptomen. Overheden die goed georganiseerd zijn, helder communiceren over het coronavirus, en de lasten eerlijk lijken te verdelen, werden meer vertrouwd. In die landen hielden mensen zich ook beter aan de maatregelen. Lees het artikel hier.

(juni 2020)

Winterdepressie

Psychiater Wim Winthorst van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) promoveerde op 26 februari 2020 op een proefschrift dat zich richt op de vraag in welke mate de seizoenen invloed hebben op positieve en negatieve gevoelens bij mensen (zie “Light upon seasonality”). Wim gebruikte daarbij ook gegevens van HoeGekIsNL (hoofdstuk 5). In zijn onderzoek bleek seizoenvariatie in depressieve gevoelens afwezig te zijn op groepsniveau, zowel bij gezonde mensen als mensen die eerder depressie en angst problemen hebben gehad, en bij mensen die voldoen aan de “criteria voor een winterdepressie” (vastgesteld met de Seasonal Pattern Assessment Questionnaire (SPAQ)). Kort samengevat; veel mensen denken dat hun klachten erger zijn in de winter, maar dit blijkt niet uit de gegevens.

(februari 2020)

Kun je je persoonlijkheid veranderen?

In de Volkskrant gebruikten ze resultaten uit HoeGekIsNL voor de vraag of je je persoonlijkheid kunt veranderen. Het artikel kunt u hier lezen. U kunt ook nog steeds naar de vragenlijst om uw persoonlijkheid te onderzoeken en meer te leren over persoonlijkheid.

(februari 2020)

Latente Klasse Vector-Autoregressieve Modellen (LCVAR)

Bij de Universiteit Groningen hebben Anja Ernst en haar collega's bij de vakgroep Statistiek en Methodologie een nieuwe methode ontwikkeld om individuele tijdreeksen zoals wij die verzamelen met onze dagboekstudies te gebruiken in een groepsmodel. In de dagboekdata van HoeGekIsNL vond Anja zes groepen van mensen die verschillen in (a) hun emotie patronen – zoals hoe positief en negatief ze zich gemiddeld voelden -, (b) hoe deze gevoelens veranderen over de dag – zoals mensen die zich in de ochtend matig voelen maar zeer positief in de avond, of juist andersom - en (c) de mate waarin verschillende emoties elkaar versterken of afzwakken over de tijd - bijvoorbeeld, als je boos bent in de ochtend dan kan het zijn dat je je vaker verdrietig voelt in de avond. Alle deelnemers aan de dagboekstudie hebben geholpen bij deze doorbraak! Het artikel zal worden gepubliceerd bij het European Journal of Psychological Assessment.

(januari 2020)

Healthy Ageing Publiekslezing

Nederlandse kinderen en volwassenen behoren tot de gelukkigste van de wereld. En toch hebben velen van ons psychische klachten en lijken deze zelfs in frequentie toe te nemen. Hoe kan dit? Onderzoekers Peter de Jonge en Bertus Jeronimus (Rijksuniversiteit Groningen) nemen je mee. Hoe denken onderzoekers over geluk en welbevinden? Kan het zijn dat (gezondheids)klachten geluk niet in de weg zit? En hoe kan het dat de ingrediënten voor geluk veranderen als je ouder wordt? Kom luisteren als je meer wil weten over je eigen welbevinden, hoe je dat zou kunnen verbeteren, en hoe de ingrediënten voor geluk kunnen veranderen over de levensloop.

(8 oktober 2019)

Geluk

Nederlanders behoren tot de gelukkigste mensen in de wereld. Toch hebben velen last van psychische klachten zoals depressie en burnout. Hoe valt dit met elkaar te rijmen? Peter de Jonge was op het Noorderzon Performing Arts Festival Groningen om met het publiek te praten over hoe gek en gelukkig Nederland is. Dit deed hij aan de hand van een verhaal en resultaten van het onderzoeksproject hoegekis.nl.

(21 augustus 2019)

Persoonlijkheid bij Commando's

Anniek Reehoorn schreef haar masterscriptie over de persoonlijkheid van Nederlandse commandosoldaten. Daarvoor vergeleek ze commando’s onder meer met mannen van dezelfde leeftijd en opleidingsniveau uit HoeGekIsNL. Commando’s bleken bijvoorbeeld veel emotioneel stabieler en extraverter (meer gericht op de buitenwereld) te zijn dan de mannen uit de gewone bevolking. Bij defensie willen ze weten hoe succesvolle commando’s verschillen van mannen die graag aan een commandotraining willen beginnen om zo efficiënter te kunnen selecteren voor ze door zo’n zware (en kostbare) opleiding gaan waar zeker 80% uitvalt. Anniek werkt nu voor defensie. Van harte!

(juni 2019)

Variabiliteit in depressie

Dat mensen met een depressie somberder zijn dan andere mensen, is een open deur. Maar is hun stemming ook instabieler? Veel eerdere studies rapporteerden zo’n verband tussen depressie en instabiliteit van stemming. Een recent HoeGekIsNL-onderzoek laat echter zien dat dit verband een schijnverband is: de gevoelens van depressieve mensen tonen weliswaar een grotere spreiding dan die van niet-depressieve mensen, maar dat komt vooral doordat ze gemiddeld meer klachten hebben, een statistische kunstmatigheid. Deze studie is belangrijk voor ons begrip van wat een depressie is.

(26 december 2018)

Lessen uit 2018

Op 21 december noemt De Volkskrant de individuele benadering van HoeGekIsNL als één van de 16 belangrijkste lessen uit 2018.

(21 december 2018)

Een interview over psychische gezondheid en HoeGekIsNL

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) maakt in samenwerking met Quest jaarlijks het blad ExperimentNL, met artikelen over belangrijk Nederlands wetenschappelijk onderzoek. Recent stond hier een interview in met Peter de Jonge, de initiator van HoeGekIsNL, over de vraag "Hoe bepaal je of iemand psychisch gezond is of niet?". Volgens de handboeken zou het verschil daartussen duidelijk moeten zijn. In de praktijk is dat niet het geval. U kunt het artikel "Wie dit leest is (niet) gek" van Margot Smolenaars hier nalezen.

(november 2018)

MH17

Op 17 juli 2014 werd de vlucht MH17 van Amsterdam naar Kuala Lumpur neergeschoten boven de Oekraïne. Voor deze vliegtuigramp met 196 Nederlandse slachtoffers is veel media aandacht geweest. Op het moment van de ramp deden 141 mensen mee aan het HoeGekIsNL dagboekonderzoek. Wij konden dus onderzoeken hoe deze deelnemers reageerden op het neerschieten van de MH17 (paper).

In de eerste drie dagen na de ramp rapporteerden onze deelnemers gemiddeld wat meer negatieve gevoelens en meer lichamelijke klachten dan in de periode voor de ramp. Dit onderzoek laat zien dat mensen ook gevoelig zijn voor indirecte blootstelling aan nieuwsberichten over rampen die ver weg plaatsvinden, in dit geval 2600 kilometer van de Nederlandse grens. Jongere deelnemers lieten een wat sterkere reactie zien dan oudere deelnemers. Alle details kunt u in het artikel lezen.

(oktober 2018)

Geluk

HoeGekIsNL-onderzoeker Bertus Jeronimus meent dat de gezondheidszorg meer aandacht zou moeten besteden aan welbevinden en geluk. Veel mensen met gezondheidsproblemen zijn immers best gelukkig. Waar zit 'm dat in? Lees hier het hele interview met deze jonge onderzoeker.

(12 juli 2018)

Depressie en verlies van interesse

In een nieuwe publicatie geven dagboekgegevens van HoeGekIsNL inzicht in verschillende paden die naar depressieve klachten zouden kunnen leiden. Hierbij is er gekeken naar hoe emoties op elkaar reageren bij mensen met depressieve klachten met én zonder verlies van interesse, een veelvoorkomende depressieve klacht. Mensen die naast depressieve klachten ook verlies van interesse ervoeren, hadden minder lang baat bij het ervaren van positieve gevoelens. Mensen die wel depressieve klachten hadden, maar geen interesseverlies, hadden juist langer last van stress. Deze publicatie illustreert daarnaast het nut van een individuele aanpak om inzicht te krijgen in de dynamiek van emoties bij depressie.

(januari 2018)

Onze 4e verjaardag

Op 19 december 2017 bestaat HoeGekIsNL 4 jaar! In die 4 jaar hebben bijna 15000 mensen meegedaan, waarvan bijna 1200 ook met een dagboekonderzoek. Er wordt momenteel gewerkt aan zo'n 50 wetenschappelijke publicaties dankzij jullie bijdrage. Heel erg bedankt!

(19 december 2017)

Werkgeheugen

Naast ons "lange-termijngeheugen", waarin we bijvoorbeeld hebben opgeslagen hoe oma ook alweer heet, hebben we ook de beschikking over een "korte-termijngeheugen" of "werkgeheugen". In dit werkgeheugen slaan we informatie op die we nodig hebben voor de taak die we op dat moment aan het uitvoeren zijn. HoeGekIsNL heeft nu ook een taak om uw zogenaamde visueel-spatiële werkgeheugen te meten, waarmee je onthoudt wat je kunt zien (doe mee). Onderzoek heeft laten zien dat uw score op deze vorm van werkgeheugen een goede voorspeller is voor uw prestaties op andere cognitieve taken. 

(25 oktober 2017)

Weekend van de wetenschap

HoeGekIsNL is ook vertegenwoordigd op het weekend van de wetenschap in het Heymans instituut in Groningen. U bent van harte welkom!

(7 oktober 2017)

Dagelijkse stress en psychotische en depressieve symptomen

Onderzoeker Sanne Booij gebruikte gegevens van 411 deelnemers aan het HoeGekIsNL dagboekonderzoek om te onderzoeken of mensen die gevoeliger zijn voor stress vaker psychotische ervaringen en/of depressieve gevoelens hebben. In het dagboekonderzoek werd deelnemers gevraagd hoe stressvol ze activiteiten en sociale ontmoetingen vonden en of ze lichamelijke klachten hadden, en hoe ze zich daarna voelden. Mensen met depressieve klachten ervoeren minder positieve gevoelens na onplezierige activiteiten, en meer negatieve gevoelens na onplezierige sociale interacties. Dit verband was er niet bij mensen met psychotische ervaringen. Het lijkt er dus op dat een hogere gevoeligheid voor stress wel samengaat met depressieve ervaringen maar niet met psychotische ervaringen. Het kan echter nog steeds zo zijn dat depressieve ervaringen zelf weer leiden tot psychotische ervaringen, maar dat zoeken we uit in de toekomst. U kunt het artikel hier nalezen.

(oktober 2017)

tgECHO i.s.m. Studium Generale | Wie is hier nu eigenlijk gek?

Komische theatervoorstelling over het schemergebied tussen wat normaal, abnormaal en geniaal is
In een tijd waarin iedereen bijzonder en uniek probeert te zijn, vallen de wérkelijk andersdenkenden en andersdoeners buiten de boot. Met Burgerlijkere Schemering breekt tgECHO een lans voor het absurde en het waanzinnige. Want wie bepaalt wat normaal is? En wat is dat “normaal zijn”? Bestaan er wel normale mensen?

Lees meer »

(15 februari 2017)

Ooit wel eens het gevoel gehad niet helemaal normaal te zijn? In een tijd waarin iedereen bijzonder en uniek probeert te zijn, zijn we nog steeds krampachtig bezig aan de norm van 'normaal' te voldoen. We passen wel op om werkelijk anders te denken en doen, want dan vallen we buiten de boot. Maar wie bepaalt eigenlijk wat normaal is? En wat is dat 'normaal zijn'? Hoe vloeibaar zijn de grenzen tussen 'gek' en 'normaal' in een land waar een op de twee Nederlanders eens in zijn of haar leven te maken krijgt met een psychiatrische stoornis? Labels genoeg en plakken doen we maar al te graag, maar is vraag niet eigenlijk: bestaan er wel normale mensen?

In de toneelvoorstelling Burgerlijke Schemering leven twee vrouwen en een man in een eigen universum. Samen bepalen ze 'de norm'. Ze willen erbij horen, maar tegelijkertijd uitzonderlijk zijn. Ze houden vast aan wat normaal gevonden wordt. Maar dan verschuift de norm...

Met de voorstelling Burgerlijke Schemering breekt tgECHO een lans voor het absurde en het waanzinnige. Om alvast in de sfeer te komen doet psycholoog Bertus Jeronimus voorafgaand aan de voorstelling de test 'Hoe gek is de zaal?' in het kader van HoeGekIsNL. Na afloop gaan filosoof Wouter Kusters, orthopedagoog Laura Batstra en theatermaakster Lotte Dunselman in gesprek over (niet) normaal zijn en de fascinatie met waanzin.

(15 februari 2017)

Positieve en negatieve gevoelens en lichamelijke klachten

De onderzoeker Maria Schenk heeft met behulp van 586 deelnemers aan de HoeGekIsNL dagboekstudie laten zien dat positief affect (PA) en negatief affect (NA) samenhangen met lichamelijke klachten. Op groepsniveau hadden mensen met meer NA meer lichamelijke klachten en mensen met meer PA minder klachten. Binnen personen over de tijd, echter, werd een toename in PA gevolgd door een afname in lichamelijke klachten over de volgende 24 uur. Binnen personen was het effect van NA op klachten veel kleiner. U kunt het artikel hier nalezen.

(13 januari 2017)

Empathie kan beschermen tegen depressieve gevoelens

Ingrid Hekman heeft haar masterthese voor de studie klinische psychologie aan de Universiteit van Groningen geschreven over de relatie tussen empathie en depressie in het HoeGekIsNL onderzoek. Haar resultaten suggereren dat empathie gepaard gaat met minder depressieve symptomen bij mannen, maar dat dit bij vrouwen niet goed terug te vinden was. Een deel van deze verbanden werden verklaard doordat empathie samenhing met positievere relaties met andere mensen. Prettige sociale contacten kunnen een steun in de rug zijn als je neerslachtig bent. Misschien hebben vrouwen al vaker zulke fijne sociale contacten.

(1 december 2016)

Physiqual: Combineer dagboeken en sensors

De opmars van slimme horloges, fitbits en andere gadgets maakt het mogelijk om dagelijkse ritmes in lichaamsmaten te onderzoeken, zoals beweging en hartslag. Gebruik van zulke gadgets voor zelfonderzoek is onder andere populair in de "Quantified Self" beweging. Het gebruik van sensor data in samenhang met dagboekvragen over gedachten, gedrag en emoties kan nieuwe inzichten opleveren in het verband tussen lichamelijke en psychische processen. De promovendus Frank Blaauw heeft een methode en platform ontwikkeld met de naam "Physiqual", die het mogelijk maakt om sensor data van de Apple Watch, Google Fit, Jawbone, NikeFuel, en Misfit te koppelen aan dagboekgegevens. Frank is promovendus bij de Distributed Systems groep van de Rijksuniversiteit Groningen. Om de werking te demonstreren heeft hij voor twee specifieke personen toestemming gekregen om hun HoeGekIsNL dagboekonderzoeken te koppelen aan hun sensor data. Het artikel heet "Let's get Physiqual – An intuitive and generic method to combine sensor technology with ecological momentary assessments", en is gepubliceerd in het Journal of Biomedical Informatics.

(oktober 2016)

Groen en psychische gezondheid

Een onderzoek van HoeGekIsNL en de Geodienst laat zien dat mensen met meer groen in de 3 kilometer rond hun huis zich psychisch gezonder voelen, vrouwen in het bijzonder. Bij deelnemers van middelbare leeftijd (45-54 jaar) ging een groenere leefomgeving echter juist gepaard met wat meer angstige en depressieve gevoelens. Dit gold vooral voor mannen. Het lijkt er dus op dat jongeren en ouderen het meeste baat hebben bij groen. Misschien zijn de veertigers te druk met werk en gezin om te kunnen profiteren van het groen rondom hun huis? U kunt het artikel hier lezen.

(11 mei 2016)

Best gelukkig ondanks psychische klachten

Een studie van HoeGekIsNL laat zien dat een deel van de mensen zich ondanks hun angst-, depressie-, of stressklachten toch redelijk gelukkig kan voelen. Bij de mensen met matige stemmingsklachten rapporteerde bijna 60% bevredigende niveaus van geluk (een 6 of hoger op een schaal van 0 tot 10). Bij de mensen met ernstige klachten was dit 30%. We vonden dat bepaalde krachten en hulpbronnen, zoals humor, het hebben van een partner of huisdier, en het hebben van dagelijkse bezigheden, mensen daarbij helpt. U kunt het artikel hier lezen: tijdschrift Plos One.

(14 maart 2016)

Festival Apaart - Hoe gek is Groningen?

1 december 2015, Huize Maas, Vismarkt 52, Groningen

Hoe wenselijk is het dat we allemaal geslaagd, gelukkig en aangepast zijn? Geven de apartelingen de wereld niet juist kleur? Eén op de twee Nederlanders krijgt in zijn of haar leven een psychische stoornis. Betekent dat dat we met z'n allen steeds gekker worden, of vínden we 'anders' gewoon steeds eerder afwijkend?

Groningse hoogleraren, muzikanten en andere aparte types slaan de handen ineen om op een leuke manier te pleiten voor meer tolerantie in onze samenleving voor mensen die 'anders' zijn. Bert Hadders en Meindert Talma bezingen apartachtigen, stadshistoricus Beno Hofman vertelt over rare Groningers, professor Peter de Jonge, initiatiefnemer van de website Hoe gek is Nederland?, houdt een wetenschappelijk pleidooi voor diversiteit in karakters, zijn collega professor Trudy Dehue spreekt de column Ik ben mijn bloemkool uit en stadsdichter Kasper Peters praat dit alles op zijn eigen aardige manier aan elkaar. Muzikale opluistering is er verder van de bands Koffie, Thee & Fris en Bill Baboon & zijn wisselband en van Lou Leeuw die de avond afsluit met stevige dansnummers. Ontdek hoe gek Groningen is!

Kun je prettig gestoord zijn?

"Sommige mensen zitten gevangen in hun kwetsbaarheid; het staat ze in de weg om hun eigen bronnen van geluk te vinden. De kunst is te leren hoe je zo'n emotionele keten kunt doorbreken. Dat is een vaardigheid waar zelfreflectie en relativering voor nodig is", aldus De Jonge. Lees het interview op KennisInZicht.

(9 december 2014)

HoeGekIsNL-Dagboekonderzoek in Psychologie Magazine

Redacteur Dagmar van der Neut brengt haar stemming in kaart met HoeGekIsNL, onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.

Lees meer »

(22 mei 2014)

Drie keer per dag stuurt HoeGekIsNL me een sms met een link naar een vragenlijst, Wat deed ik de afgelopen uren? Was ik alleen of in gezelschap? Hoeveel pieker ik? Ben ik tevreden? Heb ik het gevoel dat ik ertoe doe? Hoe heb ik geslapen? Hoeveel energie heb ik? Een stuk of dertig vragen in totaal. Niet te veel over nadenken, luidt de instructie; gewoon invullen hoe het op dat moment voelt. Zo ontstaat er langzaam een digitaal dagboek van mijn stemmingen. Na een week of twee beginnen me al dingen op te vallen. Ik ben vrijwel nooit alleen (terwijl alleen-zijn me enorm helpt te ontspannen), voel me bijna altijd 'onrustig', en op de vraag of ik 'iets voor iemand heb kunnen betekenen' zit ik vrijwel altijd vrij hoog op de schaal. Het zet aan tot denken. Is er wel genoeg tijd om tot rust te komen in mijn drukke leven van werken en moederen? Na een maand worden mijn gegevens geanalyseerd door HoeGekIsNL en dat levert de interessantste inzichten op. Er komen namelijk patronen uit naar voren die ik zelf niet zie, maar de statistiek wél. Bijvoorbeeld dat ik meer pieker op dagen dat ik heb gewerkt. Heel verrassend is dat 'in het hier en nu leven' niet alleen fijn is op het moment zelf, maar ook nog effect heeft in de uren daarna. Ik ben dan meer ontspannen, pieker minder, en ervaar weinig lichamelijk ongemak en somberheid. Leuk is dat je als gebruiker een eigen factor kunt toevoegen. Zo kies ik voor 'Buiten zijn', en dat blijkt inderdaad een positief effect te hebben op mijn gemoed. Na afloop krijgen deelnemers een persoonlijk rapport. Alle gegevens worden anoniem verwerkt en gebruikt voor onderzoek naar het welzijn van Nederlanders.

(22 mei 2014)

School-tv weekjournaal

Namens HoeGekIsNL was Bertus Jeronimus, onderzoeker bij het ICPE, te zien op het School-tv weekjournaal (uitzending gemist). School-tv is een wekelijks actualiteitenprogramma voor kinderen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs.

(9 mei 2014)

Volkskrant Magazine

Peter de Jonge, hoogleraar psychiatrische epidemiologie, stond in Volkskrantmagazine met het thema "Hoe Gek Is Nederland?"; het artikel kunt u hier lezen. Peter beschrijft dat psychische klachten teveel zwart/wit worden benaderd, en dat iedereen wel een klein beetje gek is.

Dit artikel in Volkskrantmagazine heeft veel deelnemers opgeleverd, maar ook radio-interviews (bv., bij 538) en reacties (over kinderen en op blogs, bv. Dima, She). Tot in het buitenland viel te lezen: "Het is bewezen: iedereen is een beetje gek" (link).

(19 april 2014)

HoeGekIsNL in de Media

Peter de Jonge heeft interviews gegeven op de radio bij RTV noord en op papier. Nieuwsberichten over HoeGekIsNL waren te lezen op op nu.nl, het dagblad van het noorden, de telegraaf, reformatorisch dagblad. HoeGekIsNL werd besproken in een stuk van Judith Rosmalen op het blog van Esther Vuijsters, maar ook op websites als ggz-nieuws, powned, website van het UMCG, marketing tribune, reddit.com, rtv-drenthe, op het Psyority blog, en zelfs internationaal op beyondebm.

(januari 2014)

UMCG: Onderzoeker in Beeld: Professor Peter

Peter de Jonge, mede-hoofd van het Interdisciplinair Centrum Psychopathologie en Emotieregulatie van het UMCG, vindt de definitie van depressie die artsen doorgaans gebruiken een onduidelijk rommeltje. Daarom wil hij in zijn onderzoek 'Deconstructing Depression' het begrip depressie samen met het publiek ontrafelen om de symptomen effectiever te kunnen bestrijden.

(september 2013)

UK news: Gronings UMCG team dingt mee naar de Academische Jaarprijs

'De DSM is meer gebaseerd op eminentie dan op evidentie', zegt Bos diplomatiek. 'Er liggen te weinig empirische gegevens aan ten grondslag.' Bovendien gaat de DSM uit van strikte grenzen die nogal arbitrair zijn. In de praktijk is geestelijke gezondheid een glijdende schaal. Het team achter HoeGekIsNL wil dit verbeteren met HoeGekIsNL, een website waarop mensen anoniem vragenlijsten kunnen invullen over hun psychische ervaringen en testjes kunnen doen. 'Het is een beetje zoals de politieke stemwijzer', zegt Bos. 'Je krijgt te zien waar je staat qua mentale gezondheid ten opzichte van anderen.' Je kunt ook vaker meedoen, want HoeGekIsNL zal op den duur ook veranderingen over de tijd laten zien.

(april 2013)

Inkomen en welbevinden

Inkomen en welbevinden zijn met elkaar verbonden, howel het verband erg zwak is. Ook is onduidelijk of het hierbij gaat om de frequentie of de intensiteit van positieve gevoelens. Met behulp van de HoeGekIsNL dagboekgegevens hebben we laten zien dat een hoger inkomen een betere voorspeller is voor hoe vaak deelnemers zich goed voelen dan hoe intens dit gevoel is. Dit komt mogelijk deels doordat mensen met een lager inkomen vaker passieve vrijetijdsbestedingen hebben, waardoor ze wel frequente maar niet zo intense positieve ervaringen hebben. U kunt het artikel hier lezen.

(december 2020)

Sociale behoeften en geluk tijdens de levensloop

We verschillen in hoeveel affectie, status en bevestiging we nodig hebben om ons gelukkig te voelen. Een studie van 11.406 HoeGekIsNL deelnemers liet geen leeftijdsverschillen zien in sociale behoeftenvervulling; ook niet in hoe gelukkig we er van worden als onze behoeftes vervuld zijn. We vonden ook geen gespecialiseerde profielen zoals heel veel affectie maar weinig status. We hebben deze studie recent gerepliceerd met Lifelines data. Vervolgonderzoek kan beter naar uw sociale netwerk en leefomstandigheden kijken om de rol van sociale behoeftevervulling in geluk beter te begrijpen. U kunt het paper van Vera Buijs hier lezen.

(juli 2020)

Beschermende factoren tegen rotgevoel bij vreemde ervaringen

Vreemde ervaringen zoals het horen van stemmen komen veel voor (6-7% van de bevolking) en sommige mensen ervaren veel stress door deze ervaringen. Die stress maakt deze mensen kwetsbaar voor psychische problemen. Met gegevens van 2870 deelnemers aan HoeGekIsNL hebben onderzoekers beschermende factoren gevonden tegen zulke gevolgstress, waaronder het hebben van een partner, optimisme, zelfversterkende humor, nieuwsgierigheid, extraversie, en emotionele stabiliteit. Lees het artikel hier.

(mei 2020)

De corona-vragenlijst in HoeGekIsNL

We leven in een uitzonderlijke tijd met ongekende sociale gevolgen door de verspreiding van het coronavirus Covid-19. Wij vragen daarom uw speciale aandacht voor een vragenlijst over de gevolgen van het coronavirus in uw leven. Zo kunt u bijdragen aan een beter begrip van ons voelen en denken.

Het coronavirus houdt ons steeds meer in zijn greep en zet ons leven behoorlijk op z'n kop. Sommigen van ons zullen er flink door van slag zijn of angst, controleverlies of verveling ervaren. Anderen genieten misschien juist van de vrije tijd en doorbreking van de normale gang van zaken. Hoe beleeft u de coronacrisis? Vul hier de vragenlijst in op HoeGekIsNL, waarin verschillende onderzoekers hun vragen hebben verzameld. Vertalingen van deze vragenlijst zullen ook in andere landen in de wereld worden ingevuld en zo kunnen we de gevolgen in Nederland vergelijken met die in het buitenland.

(maart 2020)

Duistere persoonlijkheid

HoeGekIsNL heeft bijgedragen aan een onderzoek naar de ontwikkeling van verschillen in duistere persoonlijkheidseigenschappen. Deze eigenschappen zijn manipulatie (wat men ook wel “machiavellianisme” noemt), ongevoeligheid (“psychoticisme”) en egocentriciteit (“narcisme”). In het kort leken deze eigenschappen wat meer op de voorgrond te treden tijdens de pubertijd, met een piek in de jong-volwassenheid (tot ongeveer 25 jaar). Tijdens de volwassenheid lijken deze eigenschappen weer wat meer naar de achtergrond te verschuiven. Bij mannen zijn deze duistere eigenschappen wat meer aanwezig dan bij vrouwen, maar dit verschil verdwijnt op middelbare leeftijd. Het onderzoek is gepubliceerd in het Journal of Research in Personality en u kunt alle details hier lezen. U kunt ook uzelf onderzoeken op deze eigenschappen door de Duistere Driehoek module in te vullen.

(februari 2020)

Blue Monday

Blue Monday zou de meest sombere dag van het jaar zijn. Maar waar komt dit idee eigenlijk vandaan? En is het waar? Deelnemers van HoeGekIsNL die de dagboekstudie hebben ingevuld in de periode rond Blue Monday (tussen 2015 en nu) hebben laten zien dat er niks van waar is. Gemiddeld gezien voelde men zich die dag net zo verdrietig, vrolijk, ontspannen en rusteloos als tijdens de weken ervoor en erna. Dit kunt u hieronder zien in een plaatje van de depressieve gevoelens van deelnemers op Blue Monday en de andere dagen. Daaronder kunt u een filmpje zien met een interview over Blue Monday op OOG TV (3 minuten) waarbij deze gegevens van HoeGekIsNL worden besproken. We willen alle deelnemers aan de dagboekstudie bedanken voor hun hulp bij het oplossen van deze vraag. En u kunt nog steeds meedoen aan de dagboekstudie!

(januari 2020)

Welkom in 2020

We wensen alle deelnemers een geweldig 2020 (MMXX)! Dit jaar is een schrikkeljaar en in de Chinese horoscoop het jaar van de Rat. Komende tijd brengen we nieuwe instrumenten op de website. U krijgt daar bericht over.

(1 januari 2020)

Daklozen

Maxime en Steven hebben voor hun masterthese persoonlijkheid, geluk, en rouw onderzocht in 142 daklozen in Groningen (zo’n 15% van alle daklozen in Groningen). Daarvoor hebben ze de daklozen vergeleken met deelnemers aan HoeGekIsNL met hetzelfde geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. Gemiddeld gezien bleken daklozen niet ongelukkiger dan de controles. Slechte gezondheid was de sterkste voorspeller voor ongelukkig zijn bij daklozen, meer dan bij de niet-dakloze controles. Ook verschilden daklozen onderling meer in geluk, dus er waren meer hele lage en hele hoge geluksscores. Recent bleek het aantal daklozen in Nederland sinds 2019 ruim te zijn verdubbeld tot zo’n 40.000 (zie CBS). Bent u benieuwd hoe het is om dakloos te zijn in Groningen dan kunt u deelnemen aan de "Homeless Experience" en ervaren welke keuzes daklozen iedere dag moeten maken.

(september 2019)

Emotiedynamiek

Anja Ernst heeft gebruik gemaakt van HoeGekIsNL-gegevens om een statistisch model te demonstreren dat groepen van mensen met een vergelijkbare emotiedynamiek kan identificeren. Anja vond vijf groepen met een vergelijkbare emotiedynamiek, zoals de intensiteit en de duur van hun positieve en negatieve emoties en hoe deze samenhingen over de tijd. Twee groepen met samen zo'n 20% van de deelnemers ervoeren vooral sterke positieve emoties en relatief weinig en korte negatieve emoties. Zo'n 16% van de mensen ervoer hele sterke positieve opwinding en enthousiasme maar ook veel intense negatieve emoties. En 1% van de deelnemers werd gekenmerkt door sterke en aanhoudende gevoelens van neerslachtigheid en angst en weinig positieve gevoelens. De meeste deelnemers (63%) ervoeren meer gematigde en stabiele emotiepatronen. De groepen werden vervolgens vergeleken in termen van leeftijd, geslacht, en persoonlijkheid. Het artikel kunt u hier lezen.

(juli 2019)

HoeGekIsNL 5 jaar!

HoeGekIsNL bestaat 5 jaar, een geweldige mijlpaal! Hierbij willen we alle 15.400 deelnemers hartelijk bedanken voor het invullen van bijna 80.000 vragenlijstmodules en 1400 dagboeken. Met deze gegevens onderzoeken wij dagelijkse patronen en verbanden tussen krachten en klachten (u kunt gepubliceerde wetenschappelijk artikelen hier lezen). In 2019 komen we met nieuwe instrumenten en kunt u blijven leren over uw eigen psychische kwaliteiten en kwetsbaarheden én bijdragen aan onderzoek.

(19 december 2018)

Iedereen heeft wel iets

Psychologie magazine vroeg dit najaar de Nederlandse bevolking naar de psychische klachten die ze in hun leven ervoeren, en vrijwel iedereen heeft weleens iets, wat helemaal aansluit bij de resultaten van HoeGekIsNL. Psychisch leed, ongemak en lastige persoonlijkheidstrekjes komen heel veel voor, maar de meeste mensen praten er niet graag over, blijkt uit het onderzoek. Waarschijnlijk vanwege stigma. Ook met HoeGekIsNL willen we dat stigma verminderen. Het artikel in Psychologie Magazine noemt HoeGekIsNL daarom ook, omdat ons project eveneens liet zien dat bijna iedereen wel wat heeft. Dankzij uw bijdrage konden we ook laten zien dat er tegenover negatieve gevoelens en klachten bij de meeste mensen ook een heleboel positieve gevoelens en kwaliteiten staan. We hebben allemaal krachten én kwetsbaarheden.

(november 2018)

Onderzoek naar ADHD

HoeGekIsNL heeft een nieuwe vragenlijst over ADHD ("Attention Deficit Hyperactivity Disorder"). We zijn benieuwd hoe druk en afgeleid volwassenen zijn in Nederland. Uiteindelijk zijn dit ook eigenschappen waarop we allemaal van elkaar verschillen, en u kunt dit hier voor uzelf onderzoeken.

(september 2018)

De relatie tussen empathie en depressieve gevoelens

Elise Bennik en collega’s gebruikten de HoeGekIsNL-data om de rol van empathie te onderzoeken in het ervaren van depressieve gevoelens. De studie liet zien dat mensen die meer gevoelens van depressie ervoeren het gemiddeld ook lastiger vonden zich in te leven in anderen. Voor de kip of ei discussie is vervolgonderzoek nodig. U kunt het artikel hier nalezen.

(8 augustus 2018)

Groepsonderzoek moeilijk vertaalbaar naar het individu

In samenwerking met HoeGekIsNL liet de Amerikaanse onderzoeker Aaron Fisher zien dat resultaten van onderzoek met groepen vaak slecht vertaalbaar zijn naar individuen. Individuele uitkomsten zijn vaak behoorlijk anders dan groepsgemiddelden. Ook verschillen individuen vaak van elkaar. Deze verschillen raken in groepsonderzoek ondergesneeuwd. Het artikel is verschenen in het gezaghebbende tijdschrift 'Proceedings of the National Academy of Sciences'. U kunt het hier lezen. Voor reacties in andere media: Volkskrant, Discover, EurekAlert, MyScience.

(12 juli 2018)

Lichamelijke klachten gedurende 1 maand

Monica Joustra en collega's gebruikten de HoeGekIsNL data om een optimale tijdsschaal te kiezen voor het meten van lichamelijke klachten (24 uur, 1 week, 2 weken, 4 weken, 3 maanden). Deelnemers rapporteerden meer symptomen als ze over een langere tijdsschaal werden uitgevraagd. Rapportage over de afgelopen 4 weken had de sterkste associatie met kwaliteit van leven en gezondheidsangst, en de beste meetbetrouwbaarheid. U kunt het artikel hier lezen.

(november 2017)

Slimstampen

Ook zo'n moeite gehad met woordjes stampen op de middelbare school? Aan de Rijksuniversiteit Groningen is een slimme manier bedacht om mensen dingen te laten onthouden slimstampen). Die test is nu ook beschikbaar in HoeGekIsNL. Doe mee en ontdek terloops waar beroemdheden zoal mee kampen op psychisch vlak. U helpt daarmee onderzoek naar leervermogen en vergeetvaardigheden.

(25 oktober 2017)

Zijn psychische klachten betrouwbaar te meten via internet?

Onderzoekers van HoeGekIsNL gebruikten moderne psychometrische technieken om te zien of de veelgebruikte vragenlijst voor gevoelens van depressie, angst en stress (DASS) betrouwbaar was in 7972 deelnemers van HoeGekIsNL. Hoewel de vragenlijst betrouwbaar en geschikt bleek om depressieve gevoelens te onderzoeken in de bevolking, waren de vragen niet zo geschikt om ernstige depressieve ervaringen te onderzoeken. Dit konden we weten omdat deze meer ernstige depressieve ervaringen binnen HoeGekIsNL ook werden onderzocht met een andere vragenlijst (de QIDS). De kennis die met deze studie is opgedaan helpt onderzoekers wereldwijd omdat onderzoeken steeds vaker gebruik maken van vragenlijsten via internet. U kunt het artikel hier vinden.

(november 2017)

Hoeveel procent van de mensen is 'normaal'?

In Quest Psychologie stond een artikel van Anouschka Busch getiteld "Hoeveel procent van de mensen is 'normaal'?" (2017, nr 3, pagina 10-15). In dit artikel put hoogleraar psychologie en psychiatrie Peter de Jonge uit resultaten van HoeGekIsNL en concludeert dat we te snel labels plakken op mensen van wie het gedrag een beetje afwijkt. "Van depressie gaan we te veel slapen of juist te weinig, je krijgt er meer eetlust van of juist minder eetlust. Dat wijst er allemaal op dat de criteria een bedenksel zijn van mensen. Het is allemaal drijfzand." Prof. de Jonge gelooft dat iedere stoornis ook een positieve kant heeft en betwijfelt of er mensen zijn die geen enkel psychisch probleem hebben: "Ik geloof niet dat er een soort ideaal mens zonder problemen bestaat."

(september 2017)

Prosociale gedragingen en positieve gevoelens

Evelien Snippe publiceerde een artikel over de wederkerige relatie tussen prosociale gedragingen (iets voor iemand anders doen) en positieve gevoelens binnen de HoeGekIsNL dagboekstudie. U kunt haar artikel hier nalezen. De resultaten kregen ook aandacht in het buitenland, bijvoorbeeld op Science of Us, de sociale wetenschapspagina van de New York Magazine (hier). Opvallend was dat het positieve effect van prosociale gedragingen iets sterker was in mensen die zich eerder als meer neurotisch hadden omschreven. Dit is precies de groep deelnemers die het meeste baat heeft bij meer positief affect.

(17 januari 2017, foto: George Marks/Getty Images)

Psychose-continuum

Onderzoeker Hanneke Wigman heeft laten zien dat "vreemde ervaringen" vrij gewoon zijn in de Nederlandse bevolking. Een minderheid van de 2870 deelnemers aan HoeGekIsNL gaf bijvoorbeeld aan te geloven in telepathische communicatie (via gedachten), in heksen, voodoo, of andere bovennatuurlijke zaken. Deze "vreemde ervaringen" werden vaker genoemd door jongere deelnemers en mensen met meer negatieve gevoelens en meer angst en depressie, en deelnemers met minder positieve gevoelens, en die minder goed in hun vel zaten. U kunt het artikel hier nalezen. Dit onderzoek laat zien dat vreemde ervaringen een gewoon onderdeel van het leven kunnen zijn en door veel mensen ervaren worden zonder dat er sprake is van een stoornis. Waarschijnlijk zullen deze ervaringen zelden aanleiding geven tot latere psychische problemen. Dit suggereert dat milde "psychotische" ervaringen ook gewoon een continuüm vormen.

(december 2016)

HoeGekIsNL bestaat drie jaar

Beste 13897 deelnemers, onderzoekers, en iedereen die verder heeft bijgedragen aan het HoeGekIsNL project: Van harte gefeliciteerd met ons driejarige bestaan!

(19 december 2016)

E-health: Are we ready for the next generation?

2 november 2016, Groninger Museum, Museumeiland 1, Groningen

Lian van der Krieke presenteert "Dagboekmetingen en gepersonaliseerde feedback: het project HoeGekIsNL" op het Netherlands Society for research on internet interventions (SRII) Symposium "E-health: Are we ready for the next generation?" in het Groninger museum. In de presentatie laat Lian zien hoe HoeGekIsNL werkt en welke persoonlijke feedback er wordt gegenereerd. Lian is onderzoeker aan het Rob Giel Onderzoekscentrum en psycholoog bij het Universitair Centrum Psychiatrie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

Dagboekonderzoek overzichtsartikel

Het artikel dat het HoeGekIsNL dagboekonderzoek beschrijft is gepubliceerd in de internationale literatuur onder de titel "Temporal dynamics of health and well-being: A crowdsourcing approach to momentary assessment and automated generation of personalized feedback" (in Psychosomatic Medicine). Met dank aan de eerste duizend deelnemers aan ons dagboekonderzoek.

(20 augustus 2016)

Verbeterde resultaten vervolgmeting


De resultaten van de vervolgmeting zijn verbeterd, zodat u direct kunt zien of er iets veranderd is in uw score. U krijgt daarbij uw scores ook te zien in een nieuw emotioneel landschap, zoals het plaatje hierboven. U kunt dit plaatje bewegen met uw muis. Vul de vervolgmeting in op uw vragenlijstenpagina om uw eigen veranderingen te zien.

(20 april 2016)

Happy helpers

Als je iets kan betekenen voor een ander, wat doet dit dan met jou? Dit onderzocht Evelien Snippe (UMCG) als onderdeel van het HoeGekIsNL onderzoek. Iets doen voor een ander blijkt mensen zelf ook blijer te maken. En andersom: als je in een positieve stemming bent, ben je meer geneigd iets te doen voor iemand anders. Hulpvaardig gedrag kan dus een positieve spiraal in gang zetten. Dit onderzoek presenteerde Evelien (zie film) tijdens de dag voor mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg.

(25 november 2015)

Wetenschappelijke publicaties van HoeGekIsNL

Het overzichtspaper van de HoeGekIsNL studie is gepubliceerd in de wetenschappelijke literatuur. Hierin staat beschreven waarom we HoeGekIsNL zijn begonnen, hoeveel van jullie hebben meegedaan in het eerste jaar, wat we allemaal hebben gemeten, hoe de website werkt, en wat we het komende jaar van plan zijn. Ook staan een paar van de eerste resultaten beschreven. Bijvoorbeeld, dat emoties niet erg verschillen voor mannen en vrouwen. Dat 85% van onze deelnemers gelukkig is (>6 op schaal 0-10). Dat angst meer voorkomt dan depressie. Dat ongeveer 20% van de deelnemers geen gevoelens van angst of depressie ervaart. Dat 5% van de deelnemers ernstige angst of depressie ervaart, maar desondanks een aantal van hen toch ook gelukkig zegt te zijn. We zijn een serie artikelen aan het uitwerken waarin we onderzoeken hoe dit komt. Zodra ze gepubliceerd zijn hoort u meer.

(oktober 2015)

Openbare lezing over emoties en welbevinden in HoeGekIsNL

zondag 25 oktober 2015

Op zondag 25 Oktober geeft Peter de Jonge een openbare lezing in de aula van de Universiteit Tilburg over emoties en welbevinden binnen HoeGekIsNL. Let op, de voertaal is Engels.

UMCG publiekslezing: Psychische gezondheid in Nederland

maandag 17 november 2014

Peter de Jonge komt samen met enkele promovendi en onderzoekers van HoeGekIsNL vertellen hoe het gesteld is met de psychische gezondheid in Nederland. Tijdens deze lezing zal stigma en het maatschappelijk debat over psychische gezondheid ter sprake komen. En daarmee ook het Diagnostische en Statistische Handboek voor de Psychiatrie (DSM-5) en waarom ook sterke eigenschappen van mensen (krachten) meegenomen moeten worden in de diagnostiek.

Studium Generale Dubbellezing: Hoe Gek is Nederland? / Diagnostiek van Depressie

27 oktober 2014, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
Peter de Jonge en Robert Schoevers

Hoe kunnen we psychische ziekten, zoals depressie, beter begrijpen en diagnosticeren, zonder te veel te leunen op een statisch systeem als DSM?

De Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) stelt: geen gezondheid zonder psychische gezondheid. Maar wat is psychische gezondheid? Wordt dit goed weergegeven door de DSM? Of zijn er andere manieren denkbaar waarop er naar psychische gezondheid kan worden gekeken? In HoeGekisNL, een grootschalig onderzoek naar de psychische klachten en krachten van Nederlanders, wordt een poging gedaan om psychische gezondheid beter te begrijpen. In dit onderzoek worden psychische problemen als een continuüm en een proces gezien (en niet als aanwezig/afwezig), waarbij zowel positieve als negatieve factoren in kaart worden gebracht. Hoe ver kunnen we komen in ons begrip van psychische ziekten zonder teveel te leunen op een statisch systeem als DSM? Is het ook mogelijk om op een gepersonaliseerde manier naar psychopathologie te kijken, zonder labels?

UMCG: onderzoeksprijs

Prof. dr. Peter de Jonge (psychiatrie) won de UMCG Onderzoeksprijs 2013 ter waarde van 100.000 euro (bron). De Jonge is hoogleraar Psychiatrische epidemiologie, in het bijzonder depressie en somatische ziekten. In 2011 ontving hij een Vici-subsidie van NWO voor zijn excellente track record en zeer consistente onderzoekslijn naar depressies, waarin hij heeft laten zien een uitstekend onderzoeksleider te zijn. Zijn onderzoek is gepubliceerd in toptijdschriften waaronder JAMA en de Archives of General Psychiatry. Onlangs startte onder zijn leiding een onderzoek naar de psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking (www.hoegekis.nl).

(januari 2014)

UMCG onderzoekt hoe gek Nederland is

Hoe Gek is Nederland? Onder die kop begint het UMCG in Groningen een onderzoek naar de psychische gezondheid van de Nederlander. Aanleiding voor het onderzoek is de introductie van DSM 5, het nieuwe diagnostische systeem van psychische aandoeningen. Dat leidde het afgelopen jaar tot veel discussie. Veelgehoorde kritiek is dat er te gemakkelijk etiketten worden geplakt op mensen die afwijken van de norm. Daarnaast hebben diagnoses en labels het begrip van psychische klachten volgens het UMCG nauwelijks vooruit geholpen. Er zijn nog veel vragen over het voorkomen van psychische klachten. Bovendien neemt het model aspecten als persoonlijke groei, welzijn en weerbaarheid niet mee. Via de website Hoegekis.nl proberen de onderzoekers van het UMCG de Nederlandse bevolking te betrekken bij deze vraagstukken. Deelnemers hoeven daarbij niet uit te gaan van de bestaande indeling maar mogen zelf aangeven wat voor soort psychische klachten zij hebben en hoe erg.

(december 2013)

Radio 1: Hoe Gek is Nederland?

Team HoeGekIsNL vindt dat er veel te gemakkelijk etiketten worden geplakt op mensen die in hun gedrag een beetje afwijken. Daarom zijn we een website begonnen waarop Nederlanders hun gedrag kunnen vergelijken met het gedrag van anderen. Een gesprek over de smalle richel van normaal zijn.

(juni 2013)

Geïnteresseerd geraakt? Inloggen

Registreren

Wilt u ook meedoen?

Maak dan nu een account aan en bekijk wat uw klachten en krachten zijn.

Registreren