Bezig...

Algemene vragen over HoeGekIsNL

Meer informatie..

Speelt HoeGekIsNL zorgverzekeraars in de kaart door psychische klachten te 'normaliseren'?

Ons project is in de kern een wetenschappelijk project. Ons doel is om te komen tot een betere classificatie van psychische klachten, een classificatie die meer op de feiten is gebaseerd, waarbij ook graduele verschillen tussen mensen worden meegenomen, en die ook recht doet aan de sterke kanten van mensen. Wij denken dat zo'n verbeterde classificatie het wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van psychische stoornissen vooruit kan helpen. Uiteindelijk hopen we dat hierdoor de zorg voor mensen met psychische problemen kan worden verbeterd.

Ons belangrijkste doel is dus te komen tot een betere classificatie van psychische problemen. Of dat tot gevolg heeft dat minder mensen in aanmerking komen voor psychische zorg is daarmee helemaal niet gezegd. Sowieso heeft het team achter HoeGekIsNL weinig te zeggen over de verdeling van zorgbudgetten. Het is ook niet onze bedoeling om daar actief invloed op uit te oefenen. Maar wij vinden het uiteraard wel belangrijk dat de juiste zorg bij de juiste mensen terecht komt. Wij hopen dat de beperkte middelen die voor geestelijke gezondheidzorg beschikbaar zijn terecht komen bij de mensen die het nodig hebben.

Meer informatie..

Neemt HoeGekIsNL mensen met ernstige klachten wel serieus?

Met het project HoeGekIsNL proberen we te benadrukken dat een scherp onderscheid tussen 'normaal' en 'niet normaal' niet zinvol is. Zo’n zwart-wit benadering werkt stigmatiserend en doet geen recht aan de werkelijkheid. Wij denken dat de verschillen tussen mensen gradueel zijn. Daarnaast denken we dat mensen bestaan uit veel verschillende eigenschappen, en dat iedereen sterke én zwakke kanten heeft. Wij willen graag dat er aandacht komt voor deze gradaties en variaties. We vinden het daarbij belangrijk dat er niet alleen aandacht is voor iemands kwetsbaarheden, maar ook voor iemands sterke eigenschappen.

Dat betekent niet dat wij ontkennen dat sommige mensen ernstige psychische problemen ervaren en daar ook hulp voor nodig hebben. Er zijn mensen die ernstig lijden onder hun psychische problemen, en bij wie de balans tussen klachten en krachten te ver is doorgeslagen om er zelf weer bovenop te kunnen komen. Wij vinden het belangrijk dat deze problemen herkend en erkend worden, en dat deze mensen toegang kunnen (blijven) krijgen tot de juiste zorg.

Meer informatie..

Draagt de titel van jullie project niet bij aan stigmatisering?

Het is geenszins onze bedoeling met deze titel te stigmatiseren. Met 'Hoe gek is Nederland' hebben we een ludieke titel willen neerzetten. Doel van ons onderzoek is juist om minder te stigmatiseren en mensen minder gemakkelijk in hokjes te stoppen. Wij willen benadrukken dat eigenlijk alle mensen in onze samenleving kwetsbare kanten hebben en ook sterke kanten. We geloven niet in een zwart-witbenadering waarbij mensen ingedeeld worden in een categorie 'met een stoornis' en een categorie 'zonder een stoornis'. In plaats daarvan pleiten wij voor een continue benadering, waarin alle mensen een variatie aan sterke en minder sterke eigenschappen hebben.

In het verleden bestonden er posters van Stichting Pandora met de tekst 'Ooit een normaal mens ontmoet? En beviel het?'. Ook deze teksten waren ludiek bedoeld. Wij hebben geprobeerd hierbij aan te sluiten.

Meer informatie..

Ik heb mij geregistreerd, maar het lukt me niet om in te loggen. Wat gaat er mis?

Om te kunnen inloggen moet u uw registratie bevestigen door op de bevestigingslink in de registratie-email te klikken. Het kan zijn dat u geen registratie-email heeft gezien. In dat geval kan het zijn dat die email er wel is, maar tussen uw 'spam' is terechtgekomen. U kunt dit checken door te kijken in de 'Junk email' box of de 'Ongewenste berichten' box van uw emailprogramma. U kunt zoeken naar een email van de afzender 'info@hoegekis.nl' met als titel 'Bevestiging'. Als u deze mail heeft gevonden moet u vervolgens op de bevestigingslink klikken. Daarna kunt u inloggen. Als u geen registratie-email kunt vinden, neem dan even contact met ons op via info@hoegekis.nl.

Meer informatie..

Waarom vragen jullie niet naar psychiatrische diagnoses van deelnemers?

In ons onderzoek kiezen we er bewust voor om niet te vragen of iemand een diagnose heeft. Een diagnose kan belangrijke informatie geven over personen, maar het helpt ons niet veel verder. Als deelnemers hun diagnose zouden invullen dan hebben we alleen dit 'label' op papier, maar wij kennen dan niet de details en we weten niet welke mens er achter deze diagnose zit. In ons onderzoek willen we juist af van een zwart-witbenadering waarin mensen óf 'ziek' óf 'gezond' zijn omdat we denken dat er heel veel variaties zijn in krachten en klachten van lijf en geest. Wij willen graag deze variatie in kaart brengen.

Meer informatie..

Hoe garandeert HoeGekIsNL mijn privacy?

We vinden privacy belangrijk, dus we gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Na het invullen van de vragenlijsten worden uw gegevens opgeslagen in een beveiligde digitale omgeving. De persoonsgegevens en antwoorden op de vragenlijsten worden apart opgeslagen op twee verschillende database-servers, zodat er geen rechtstreekse koppeling is tussen deze gegevens. De vragenlijst-database bevat dus geen persoonsgegevens zoals email-adressen, postcodes of namen. Alleen de webmaster van het HoeGekIsNL-team heeft toegang tot de persoonsgegevens die u heeft verstrekt, maar doet daar zelf geen onderzoek mee. De webmaster zal deze informatie alleen gebruiken voor speciale doeleinden, zoals het versturen van de nieuwsbrief of het maken van een kaartje van Nederland (heatmap). De informatie in de vragenlijst-database die verzameld wordt met HoeGekIsNL wordt gebruikt voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. Onderzoekers van HoeGekIsNL hebben alleen toegang tot dit geanonimiseerde gegevensbestand, zodat resultaten niet tot uw persoon te herleiden zijn. Wij zullen uw gegevens nooit doorgeven aan commerciële instanties.

Meer informatie..

Hoe kan ik mij uitschrijven?


HoeGekIsNL
U kunt uzelf uitschrijven voor HoeGekIsNL op de “bewerk account” pagina. Onderaan staat de rode knop “annuleer mijn account”. Hierdoor verliest u echter ook toegang tot uw resultaten.
Als u een specifieke reden heeft om uw deelname aan HoeGekIsNL te stoppen horen we dit graag van u op info@hoegekis.nl, zodat wij onze pagina kunnen verbeteren.

Dagboekstudie
U kunt uzelf uitschrijven voor de dagboekstudie op de resultatenpagina van de dagboekstudie. Onderaan staat een grote knop “uitschrijven”.
Hiermee stopt u de smsjes en de dagboekstudie. U blijft echter toegang houden tot de overige studies van HoeGekIsNL en uw resultaten. U kunt op een later moment altijd besluiten toch een dagboekstudie te doen, bijvoorbeeld met andere bedtijden, of op een rustiger moment.

Terug naar de categorieën


Algemene vragen over de vragenlijsten en resultaten

Meer informatie..

De plaatjes van mijn resultaten worden niet (goed) weergegeven. Wat kan ik hier aan doen?

Bij sommige browsers (bv Internet Explorer) kan het voorkomen dat de plaatjes niet goed worden weergegeven. U kunt kijken of het probleem verholpen wordt als u uw browser een update geeft. U kunt ook een andere browser proberen (bv. Google Chrome of Firefox) of een ander apparaat (bv. een pc in plaats van een iPad). Ziet u de plaatjes dan nog steeds niet goed, stuur ons dan een email.

Meer informatie..

HoeGekIsNL geeft resultaten op de vragenlijsten, maar niet één eindconclusie. Waarom niet?

We geven geen algemene eindconclusie omdat wij denken dat mensen niet heel strikt in 'categorieën' in te delen zijn. Wij zien de klachten en krachten van mensen meer als een glijdende schaal, waarin gedrag en emoties in allerlei gradaties kunnen bestaan. Ook denken wij dat mensen uit heel verschillende aspecten bestaan, aspecten die soms niet goed onder één noemer te vangen zijn. Om die reden laten wij alleen per onderdeel zien hoe hoog mensen scoren ten opzichte van de maximale score en ten opzichte van anderen.

Meer informatie..

Mijn stemming wisselt nogal. Geven mijn scores daarom niet een verkeerd beeld?

De antwoorden die u geeft op de vragen van HoeGekIsNL vormen een momentopname. Wij realiseren ons dat als we de stemming van mensen echt goed in beeld willen brengen, mensen de vragen meerdere keren zouden moeten invullen gedurende een langere periode. Om die reden zijn we het dagboekonderzoek gestart. Daarbij kunnen mensen per dag (of zelfs meerdere keren per dag) aan de hand van een paar korte vragen aangeven wat hun stemming is en wat ze op dat moment doen en ervaren. Deze metingen kunnen een betrouwbaarder beeld geven van de stemming van een persoon en ze kunnen ook inzicht geven in welke factoren die stemming beïnvloeden. Zie het dagboekonderzoek.

Meer informatie..

Waarom kan ik bepaalde vragenlijsten niet kiezen?

U kunt de blauwe vragenlijsten op uw vragenlijstenpagina invullen. De grijze lijsten op uw vragenlijsten pagina zijn echter nog niet beschikbaar, en staan ook onder de titel "lijsten die u in de toekomst kunt invullen." Dit komt omdat HoeGekIsNL met een getrapt systeem werkt. U moet eerst de drie blauwe lijsten hebben ingevuld voordat de onderste grijze lijsten beschikbaar komen (die worden dan ook blauw). Er zijn dus drie lijsten met voorrang, namelijk Welzijn, Leefomstandigheden, en Stemming. Daarna kunt u alle andere lijsten invullen. Vragenlijsten die echt pas in de toekomst beschikbaar komen, dus waar wij nog aan werken, zijn niet zichtbaar op HoeGekIsNL. De vervolgmetingen voor stemming en persoonlijkheid ("2e x") komen pas beschikbaar drie maanden nadat u de eerste vragenlijst heeft ingevuld.

Terug naar de categorieën


Algemene vragen over het dagboekonderzoek

Meer informatie..

Moet ik meteen na het ontvangen van het bericht de vragenlijst invullen?

Het is inderdaad de bedoeling dat u na ontvangst van het sms-bericht de vragenlijst direct invult. De gegevens zijn dan het meest waardevol, omdat we in de analyses dan ook kunnen onderzoeken of er bepaalde tijdseffecten te vinden zijn. Een andere reden is dat de kans dat u een meting vergeet kleiner is als u de vragenlijst direct na ontvangst invult. Het kan natuurlijk af en toe voorkomen dat u de vragenlijst niet direct kunt invullen. Bijvoorbeeld omdat u op de snelweg rijdt of tussen veel mensen staat. Probeer de vragenlijst dan toch zo snel mogelijk op een rustige en veilige plek in te vullen. Let op, dit moet u binnen één uur na het bericht doen. U krijgt geen sms ter herinnering.

Meer informatie..

Ik heb een meting gemist. Wat nu?

Het kan gebeuren dat u een meting mist. Dit is niet erg zolang het aantal gemiste metingen niet te groot wordt. Als er na verloop van tijd echter te veel gegevens ontbreken kunnen wij jammer genoeg geen goede analyses meer doen. Als u tenminste 75% van de metingen heeft ingevuld (dat zijn 68 metingen) kunnen wij u wat eenvoudige resultaten laten zien. Als u tenminste 85% van de metingen heeft ingevuld (dat zijn 77 metingen) kunnen wij meer geavanceerde analyses doen, waarmee we ook een netwerkmodel van uw gegevens kunnen maken.

Meer informatie..

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

We vinden privacy belangrijk, dus we gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Na het invullen van de vragenlijsten worden uw gegevens opgeslagen in een beveiligde digitale omgeving. De persoonsgegevens en antwoorden op de vragenlijsten worden apart opgeslagen op twee verschillende servers, zodat er geen rechtstreekse koppeling is tussen deze gegevens. De vragenlijst-database bevat dus geen persoonsgegevens zoals email-adressen, postcodes of namen. Alleen de webmaster van het HoeGekIsNL-team heeft toegang tot de persoonsgegevens die u heeft verstrekt, maar doet daar zelf geen onderzoek mee. De informatie in de vragenlijst-database die verzameld wordt met HoeGekIsNL wordt gebruikt voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. Onderzoekers van HoeGekIsNL hebben alleen toegang tot dit geanonimiseerde gegevensbestand, zodat resultaten niet tot uw persoon te herleiden zijn. Wij zullen uw gegevens nooit doorgeven aan commerciële instanties.

Meer informatie..

Ik wil voor mijn laatste meting naar bed. Kan dat?

Mocht u een avond vroeg naar bed willen, wacht dan niet op de meting, maar zet het geluid van uw mobiel uit of leg hem in een andere kamer. Zet het geluid dan de volgende dag op tijd weer aan, zodat u de ochtendmeting niet mist.

Meer informatie..

Wanneer en hoe ontvang ik mijn resultaten?

U ontvangt het persoonlijke verslag van uw resultaten ongeveer 6 uur na uw laatste dagboekmeting op uw resultatenpagina van HoeGekIsNL (dus na de periode van 30 dagen invullen). U hoeft hiervoor niets te doen. Ziet u een dag later nog niets, stuur ons dan even een mailtje via info@hoegekis.nl.

Meer informatie..

Ik ben behandelaar in de ggz. Kan ik het dagboekonderzoek ook inzetten in de behandeling van mijn patiënten?

HoeGekIsNL is een bevolkingsonderzoek, en is niet bedoeld als een klinische interventie. Mede daarom hebben wij voor ons project een vrijstelling gekregen van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO). Het dagboekonderzoek is echter vrij toegankelijk voor iedereen, dus in principe ook voor mensen die in behandeling zijn voor psychische klachten. Of u het dagboekonderzoek mag inzetten bij de behandeling van uw patiënten, hangt af van de regels waar u als behandelaar aan bent gebonden, en die bepalen wat u patiënten wel of niet mag aanbieden. Het verwijzen van patiënten naar het dagboekonderzoek van HoeGekIsNL is te vergelijken met het opgeven van een registratieopdracht om meer inzicht te krijgen in klachtenpatronen, maar het valt niet binnen een evidence-based behandelprotocol. Het inzetten van het dagboekonderzoek in uw behandeling valt dan ook onder uw eigen verantwoordelijkheid. Als team achter HoeGekIsNL kunnen wij daar geen verantwoordelijkheid voor nemen. Het is daarom ook niet de bedoeling dat u het dagboekonderzoek van HoeGekIsNL op de website van uw instelling of in foldermateriaal presenteert als onderdeel van behandeling of diagnostiek. Natuurlijk staat het u vrij om een link op internet te zetten, als het daarbij maar duidelijk is dat dit geen officiële samenwerking betreft.

Dit gezegd hebbende, vinden we het wel heel stimulerend dat u het nut ziet van het dagboekonderzoek in de klinische praktijk. Natuurlijk denken ook wij na over gebruik van het dagboekonderzoek in de kliniek. Wij zijn op dit moment bezig met een aantal behandelaren na te denken over een pilotproject waarmee we kunnen onderzoeken hoe dit het beste kan. Mocht u zich daarbij willen aansluiten, laat het ons weten via een email naar info@hoegekis.nl.

Meer informatie..

Mijn eigen belangrijke factor

Een van de vragen in het dagboekje is "Mijn eigen belangrijke factor". Met deze vraag kunt u iets meten waarvan u zelf benieuwd bent of het van invloed is op uw welzijn. U bepaalt van tevoren wat u hier gaat meten. Deze keuze houdt u het gehele onderzoek aan. Gedurende het onderzoek kunt u uw eigen factor zien bij bekijk voortgang. Na afloop van uw studie kunt u op de pagina "Resultaten dagboekonderzoek" onder het kopje "Mijn eigen factor" uw keuze terugzien.

Meer informatie..

Ik merk dat ik steeds invul dat ik me heel erg somber voel. Kunt u mij helpen?

Het kan gebeuren dat u zich door het invullen van het dagboek bewust wordt van het feit dat u zich het grootste deel van de tijd erg somber voelt. Het dagboekonderzoek is niet bedoeld als therapie of voor het stellen van een diagnose. Als u ernstige klachten heeft, kan alleen een daarvoor opgeleide hulpverlener die goed in kaart brengen en u behandelen. Mocht u ernstige problemen ervaren, neem dan contact op met uw huisarts of met een psycholoog. Die kunnen samen met u uw problemen in kaart brengen en op zoek gaan naar een passende oplossing. Kijk eventueel ook op de website bij de Tips & Links. Daar kunt u ook ideeën en links vinden die kunnen helpen als u psychische problemen heeft.

Meer informatie..

Kan ik het dagboekonderzoek ook twee keer doen?

U kunt, als u wilt, het dagboekonderzoek nogmaals doen in een andere periode. Twee weken na het einde van uw eerste dagboekonderzoek kunt u starten met een tweede ronde. Dit kan interessant voor u zijn als u bijvoorbeeld uw gevoelsleven in de zomer en de winter wilt vergelijken. Of als u na het eerste dagboekonderzoek uw leefstijl heeft veranderd en daar de effecten van wilt zien. Aanmelden voor de tweede keer kan via de knop "Start opnieuw". Deze knop verschijnt op uw resultatenpagina na het afronden van het eerste dagboekonderzoek. Na twee weken wordt de knop blauw, en kunt u meedoen.

Meer informatie..

Staat het label "Tamelijk" wel op de juiste plek?

In het midden van de antwoordschaal staat het label "Tamelijk". Dit is bedoeld om deelnemers wat houvast te geven. U kunt het blokje op deze plek zetten als uw antwoord ongeveer halverwege zit op de schaal van 0% ("Helemaal niet") tot 100% ("Heel erg").

Het label "Tamelijk" staat voor sommige deelnemers niet op de juiste plek; voor hun gevoel moet het wat meer naar links of rechts staan. We realiseren ons dat de labels voor mensen verschillende dingen kunnen betekenen. Omdat uw scores in dit onderzoek met uw eigen scores worden vergeleken, is dat geen probleem. Het belangrijkste is dat u zelf tijdens het dagboekonderzoek steeds dezelfde betekenis aan de labels en posities op de schaal blijft geven.

Terug naar de categorieën


Technische problemen bij het invullen van de vragenlijst van het dagboekonderzoek

Meer informatie..

Ik ga op het blokje staan, maar dat wordt niet blauw. Wat doe ik verkeerd?

Het blokje moet verschoven worden. Mocht u het blokje in het midden willen laten staan, schuif het dan even heen en weer, dan wordt het blauw.

Meer informatie..

Ik klik op "Volgende", maar kom niet in het volgende scherm. Wat is er aan de hand?

Het is mogelijk dat u boven in de pagina nog onbeantwoorde vragen heeft. Scroll naar boven en zorg dat alle vragen ingevuld zijn. Als het om de laatste pagina gaat staat er "Klaar". In dat geval kan het zijn dat uw internetverbinding is weggevallen. Probeer het binnen het uur opnieuw, of ga naar een plek waar uw internetverbinding beter is.

Meer informatie..

Het rode vlak dat verschijnt als een vraag niet is ingevuld, verdwijnt niet als ik de vraag alsnog invul. Hoe kan dit?

Bij sommige browsers verdwijnt het vlak wel, bij andere niet. Dit is niet erg. Vul de vragen in en ga door naar de volgende pagina.

Meer informatie..

Ik heb alle vragen op een pagina ingevuld, maar ik zie niet hoe ik verder moet.

In dit geval zitten er waarschijnlijk nog enkele vragen ónder de vragen die u heeft ingevuld. Scroll dan naar onder in uw scherm. Als u helemaal onderaan de pagina bent gekomen, ziet u de knop "Volgende". Druk die in om verder te gaan naar de volgende pagina.

Meer informatie..

Waarom moet ik zo’n lange code overnemen?

Bij een normale gang van zaken zou u die code niet over te hoeven schrijven. U ontvangt drie keer per dag een sms met een link naar de vragenlijst. Soms werkt deze link niet. Dit kan komen doordat de browser op uw telefoon geen JAVA-script toestaat. JAVA-script is nodig voor het kunnen weergeven van de vragenlijst. U kunt dit veranderen bij de instellingen van uw browser (link). U moet binnen 1 uur na het bericht de vragenlijst invullen, anders vervalt de uitnodiging. Als dit het geval is kunt u het beste bij de volgende sms de draad weer oppakken.

Meer informatie..

Bij mijn resultaten van de dagboekstudie zijn geen plaatjes te zien. Hoe kan dit?

Mogelijk werkt u met een verouderde versie van uw internetbrowser. Via de website van de internetbrowser (internet explorer, chrome, firefox, opera of safari) kunt u de meeste recente versie downloaden en installeren.

Meer informatie..

Ik ontvang geen smsjes meer

Na 30 dagen deelname stopt de studie vanzelf. U bent dan klaar, en kunt uw resultaten bekijken op uw resultatenpagina. Als u om een andere reden geen sms'jes meer ontvangt kunt u controleren of uw sms-inbox op uw telefoon vol is, en of u ontvangst heeft. Is dit allemaal niet van toepassing, dan kunt u ons bereiken op info@hoegekis.nl. We proberen het dan zo snel mogelijk samen op te lossen.

Meer informatie..

Ik open de link en er wordt gevraagd om een persoonlijke code. Wat betekent dit?

Er zijn minstens twee mogelijke oorzaken:

De eerste optie is dat u de link te laat opent (meer dan 1 uur nadat u de sms kreeg). Als dit het geval is krijgt u een mededeling: "Er staan momenteel geen vragenlijsten klaar. Persoonlijke code:... Inloggen". U kunt dit negeren (uw sessie is verlopen). Klik het scherm weg en vul bij de volgende sms de vragenlijst gewoon weer in. Probeer de vragenlijst altijd binnen het uur na de sms in te vullen. Doe dit bij voorkeur direct na het bericht.

De tweede optie is dat wanneer u een smsje krijgt en op het linkje klikt u bij rom.roqua.nl terecht komt, en u daar gevraagd wordt met een persoonlijke code in te loggen. Maar u heeft die code niet, en dit komt omdat er nu iets mis gaat. RoQua is het systeem waarin we onze vragenlijsten afnemen, en voor de soepele afhandeling zijn cookies nodig. U kunt uw probleem waarschijnlijk oplossen door in de instellingen van uw browser deze cookies altijd toe te staan, in ieder geval zolang u meedoet aan deze dagboekstudie. Vaak kiezen mensen ervoor cookies “toe te staan voor de pagina’s die ik bezoek” of “toe te staan voor de huidige pagina”. Echter, omdat de link u via HoeGekIsNL naar RoQua stuurt, is het toestaan van cookies van HoeGekIsNL alleen niet genoeg. Als u desondanks nog steeds tegen problemen aan blijft lopen, neem dan even via de mail contact op met info@hoegekis.nl.

Terug naar de categorieën


Vragen over hoe u het dagboekje moet invullen

Meer informatie..

Moet ik het blokje bij een woord zetten?

U kunt het blokje overal op de balk zetten. Het hoeft dus niet per se bij een woord te staan. De balk kunt u zien als een schaal die loopt van 0% (helemaal niet) tot 100% (heel erg). Als u zich bijvoorbeeld een beetje somber voelt, kunt u het blokje links op de balk zetten, ergens tussen het label "helemaal niet" en het label "tamelijk". Als u zich erg somber voelt, kunt u het blokje rechts op de balk zetten, ergens tussen het label "tamelijk" en het label "heel erg". Door het blokje een stukje meer of minder ver op de balk te plaatsen, kunt u alle verschillende gradaties in hoe u zich voelt weergeven. Tip: u kunt ook direct in de balk gaan staan, op de plek waar u het blokje wilt zetten. Het blokje zal daar dan heen springen.

Meer informatie..

Moet ik lang over de vragen nadenken? Zijn er goede of foute antwoorden?

Denk niet teveel na over de vragen. Geef het antwoord dat als eerste bij u opkomt en op dat moment voor u klopt. Wees echter ook weer niet te nonchalant: lees de vraag iedere keer weer even goed. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Denk niet na over de volgorde van de vragen en blader na het invullen niet terug om eerdere antwoorden weer aan te passen. Het blijft ook belangrijk om de vragen steeds weer even goed te lezen omdat de vragen wisselen: sommige vragen gaan over iets positiefs (bv "Ik voel me opgewekt") en andere over iets negatiefs ("Ik voel me somber"). De vragen staan door elkaar.

Meer informatie..

Wat vul ik in bij de ochtendmeting als er gevraagd wordt naar ‘het afgelopen dagdeel’?

Bij sommige vragen gaat het over het afgelopen dagdeel. Dat is de periode sinds de vorige meting (tussen de metingen op een dag zit steeds 6 uur). Bij de ochtendmeting gaat het over de periode sinds het wakker worden. Dus niet om wat er ’s nachts gebeurde. De slaapvragen in de ochtend gaan natuurlijk wel over de nacht (de hele nacht).

Meer informatie..

Wat wordt bedoeld met "Heeft u lang genoeg geslapen"?

Vul bij deze vraag in of u voor uw gevoel genoeg, te kort of te lang geslapen heeft. Het gaat hier dus niet om wat anderen of de dokter genoeg, te kort of te lang vinden, maar om wat voor u geldt. Als u wakker wordt en denkt: "ik ben nog lang niet uitgeslapen", dan zult u het blokje meer naar de linkerkant schuiven (richting ‘veel te kort’). Als u voor uw doen erg lang hebt uitgeslapen terwijl u geen slaaptekort had, zult u het blokje meer naar rechts plaatsen (richting ‘veel te lang’).

Meer informatie..

Wat wordt bedoeld met "Ik voel me lusteloos"?

Als u zich lusteloos voelt, heeft u weinig zin in dingen en weinig belangstelling voor andere mensen of activiteiten. U ervaart weinig plezier in uw bezigheden en kunt niet erg genieten van dingen waar u normaal wel van geniet. Hier wordt dus niet bedoeld dat u weinig eetlust heeft. De vraag naar uw eetlust wordt verderop in het dagboekje gesteld.

Meer informatie..

Wat wordt bedoeld met "Ik leef in het hier en nu"?

Als u in het hier en nu leeft, dan bent u met uw aandacht bij wat u op dat moment doet en waar u op dat moment bent. U bent dan in uw hoofd dus niet bezig met wat u later zal doen of wat u liever zou doen. Als u dingen doet, bent u enkel gefocust op wat u aan het doen bent en denkt u aan niets anders. Uw gedachten dwalen niet gemakkelijk af en u bent niet bezig met de toekomst of het verleden.

Meer informatie..

Wat wordt bedoeld met "Ik heb het gevoel tekort te schieten"?

Er kunnen momenten zijn dat u het gevoel heeft niet helemaal te voldoen. U heeft dan het gevoel dat het onvoldoende is wat u doet of hoe u bent, en dat u tekortschiet naar andere mensen of de maatschappij. Mensen kunnen bijvoorbeeld het gevoel hebben dat ze te weinig presteren op hun werk of dat ze hun geliefden te weinig aandacht geven. Het gaat er in dit onderzoek niet om of dit gevoel reëel is. Het gaat erom dat u dit af en toe zo kunt ervaren. Zo’n gevoel kan van moment tot moment verschillen en dus niet altijd even sterk aanwezig zijn. Vul bij deze vraag in hoe u dit op het moment van invullen ervaart.

Meer informatie..

Wat wordt bedoeld met "Mijn eetlust is…veel kleiner/veel groter dan normaal"?

Geef hier aan in hoeverre uw eetlust kleiner of groter is dan gewoonlijk. Het gaat hier dus niet om wat anderen of de dokter ‘normaal’ vinden, maar om wat gewoon is voor u. Als u normaal 3x per dag een bord vol eet, maar het afgelopen dagdeel met moeite een beschuitje hebt gegeten omdat u geen zin in eten had, dan zult u het blokje meer naar de linkerkant schuiven (richting ‘veel kleiner dan normaal’). Als normaal een boterham tijdens de lunch voor u genoeg is, maar u de afgelopen middag zin had om veel méér te eten , dan zult u het blokje meer naar de rechterkant schuiven (richting ‘veel groter dan normaal’).

Meer informatie..

Wat wordt bedoeld met "Ik deed dingen op de automatische piloot, zonder me bewust te zijn van wat ik deed"?

Hiermee wordt bedoeld dat u het afgelopen dagdeel uw klussen en taken ‘automatisch’ hebt gedaan, zonder dat u echt aandacht schonk aan wat u aan het doen was. Als je dingen op de automatische piloot doet, ben je in je hoofd vaak met andere zaken bezig. Datgene wat je doet gebeurt dan eigenlijk zonder dat je goed doorhebt dat het gebeurt. Zo kan het voorkomen dat je naar huis fietst en in je hoofd zo bezig bent met andere dingen dat je opeens voor je deur staat zonder te beseffen dat je naar huis bent gefietst. Als je bewust bezig bent met wat je doet, zal dat niet zo snel gebeuren, omdat je dan aandacht besteedt aan je handelingen, ‘je hoofd erbij hebt’.

Meer informatie..

Ik ben op meerdere plekken geweest. Wat vul ik in?

Bij de vraag "Waar was ik het afgelopen dagdeel de meeste tijd" kunt u maar één categorie aanvinken. Soms is dat vervelend, omdat u bijvoorbeeld op meerdere plekken bent geweest. In onze analyses willen we echter in kaart brengen waar mensen de meeste tijd waren. Vandaar dat wij u vragen hier toch één categorie te kiezen. Was u 4 uur op uw werk en daarna 2 uur in het park, kies dan voor de categorie "Werk/school". Was u 1 uur thuis, 1 uur op een terrasje, 1 uur in het park en 3 uur in de trein, kies dan voor de categorie "Onderweg".

Meer informatie..

Ik heb al zoveel gedaan het afgelopen dagdeel. Wat vul ik in?

Bij de vraag "Wat deed ik het afgelopen dagdeel de meeste tijd" kunt u maar één categorie aanvinken. Soms is dat lastig, omdat u dat dagdeel meerdere dingen heeft gedaan. In onze analyses willen we in kaart brengen waar mensen de meeste tijd aan hebben besteed. Vandaar dat wij u vragen hier toch één categorie te kiezen. Heeft u 1 uur aan het huishouden besteed, 1 uur gewerkt, 1 uur gesport en 3 uur met een vriendin gepraat op een terrasje, kies dan voor de categorie "Met iemand praten". Heeft u het afgelopen dagdeel van alles en nog wat gedaan en is er niet één duidelijke categorie waar u het meeste tijd aan heeft besteed, kies dan voor "Iets anders/van alles".

Meer informatie..

De bijzondere gebeurtenis viel in meerdere categorieën. Wat vul ik in?

Als u bij de vraag of er iets bijzonders is gebeurd "Ja" invult, dan wordt u vervolgens gevraagd waar dit mee te maken had. Daar kunt u maar één categorie invullen. Soms valt een gebeurtenis in meerdere categorieën. U heeft bijvoorbeeld een belangrijke opdracht binnengehaald op uw werk. Dat heeft met uzelf te maken maar ook met uw werk. Kies in dit geval de categorie die het meest van toepassing is. In dit geval is dat de categorie "Werk/school". Die geeft namelijk heel specifiek aan dat de gebeurtenis te maken had met uw werk, en geeft in dit geval dus specifiekere informatie dan de categorie "Mijzelf".

Meer informatie..

Vul ik "Alleen" of "In gezelschap" in na een lang telefoongesprek?

Soms is het onduidelijk wat u moet invullen bij de vraag of u alleen was of in gezelschap. Bijvoorbeeld als u een lang telefoongesprek had of als u een poos met iemand hebt zitten chatten. Het duidelijkste is om na bellen of chatten "Alleen" in te vullen, omdat u geen fysiek contact had. U kunt dan bij de vraag naar uw bezigheden invullen dat u langdurig met iemand heeft gepraat.

Terug naar de categorieën


Ik wil mijn instellingen wijzigen of stoppen met het dagboekonderzoek

Meer informatie..

Ik wil mijn invultijden wijzigen. Kan dat?

Nee, u kunt niet tijdens deelname aan het onderzoek de invultijden wijzigen. Het wijzigen van de tijden zal namelijk uw resultaten beïnvloeden. Bent u net begonnen? Dan raden wij u aan om opnieuw te beginnen. U kunt dan alsnog het invulschema van uw voorkeur instellen. Meldt u dan eerst af via uw resultatenpagina op de website en meldt u vervolgens weer aan.

Meer informatie..

Ik wil "Mijn eigen factor" veranderen. Kan dat?

Nee, het veranderen van "Mijn eigen factor" tijdens het onderzoek zal uw resultaten beïnvloeden. Wij kunnen de gegevens dan niet goed meer analyseren. Onthoudt u dus welke factor u bij aanvang van het onderzoek heeft gekozen en blijf het keuze-item de hele onderzoeksperiode invullen met deze factor in uw achterhoofd. Bent u nog maar net begonnen met het onderzoek en wilt u per se uw keuze-item veranderen? Meldt u dan af voor het onderzoek en begin opnieuw. U kunt zich afmelden via uw resultatenpagina. Als u zich opnieuw aanmeldt, kunt u een nieuw keuze-item kiezen. U moet dan wel weer de hele aanmeldprocedure opnieuw doorlopen.

Meer informatie..

Er verandert iets in mijn huidige situatie en ik voldoe niet meer aan de voorwaarden. Wat kan ik doen?

Het kan zijn dat er iets in uw leven verandert, waardoor het meedoen aan het dagboekonderzoek niet meer zinvol is. U kunt in dat geval dus beter stoppen. Bijvoorbeeld, u bent plotseling erg ziek geworden en moet worden opgenomen in het ziekenhuis. Of u bent de komende weken onverwacht ingeroosterd voor nachtdiensten. In dat geval is het niet meer zinvol door te gaan met het dagboekonderzoek. Niet alleen omdat het voor uzelf dan waarschijnlijk lastig zal zijn de metingen nog in te vullen, maar ook omdat de resultaten dan een vertekend beeld zullen geven. Voor het dagboekonderzoek is het belangrijk dat u uw gebruikelijke leefpatroon volgt omdat de resultaten anders alleen maar gaan over een ongebruikelijke periode in uw leven. U kunt zich afmelden via uw resultatenpagina. U kunt desgewenst later nog eens starten, als uw leven weer zijn normale patroon heeft gekregen. Log dan weer in en doorloop de aanmeldprocedure opnieuw.

Meer informatie..

Ik wil stoppen met de studie. Kan dat?

U mag stoppen wanneer u wilt. Het meedoen aan het onderzoek is vrijwillig. U kunt zich afmelden via de website; op uw resultatenpagina vindt u een knop waarmee u zich kunt afmelden. Er verschijnt dan een menu met een vraag waarom u wilt stoppen. Invullen is vrijwillig. Zodra u zich afgemeld heeft zullen de berichten worden stopgezet. Als u voortijdig stopt met het onderzoek, heeft dat voor u verder geen gevolgen. U krijgt dan alleen geen persoonlijk rapport van uw resultaten.

Terug naar de categorieën


Geïnteresseerd geraakt? Inloggen

Registreren

Wilt u ook meedoen?

Maak dan nu een account aan en bekijk wat uw klachten en krachten zijn.

Registreren