Bezig...

Leerstoel

Ook in Nederland vindt de ambitie van de Positieve Psychologie-stroming weerklank. De Universiteit Twente heeft een leerstoel Geestelijke Gezondheidsbevordering, waarin veel aandacht is voor de factoren die het optimaal functioneren van mensen en hun welbevinden bevorderen. In 2013 vond voor het eerst een congres in Nederland plaats, dat gewijd was aan deze zaken.
(Bron)"Bijvoorbeeld: http://www.positievepsychologie.nu/upload/PSY1311_W2_corr.pdf of http://www.positievepsychologie.nu/site/congressen/?congres=7&"

Bekijk een ander weetje

Geïnteresseerd geraakt? Inloggen

Registreren

Wilt u ook meedoen?

Maak dan nu een account aan en bekijk wat uw klachten en krachten zijn.

Registreren