Bezig...

Even voorstellen

HoeGekIsNL is een initiatief van het Interdisciplinair Centrum Psychopathologie en Emotieregulatie (ICPE), onderdeel van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG).

Het ICPE doet onderzoek naar stemming en welbevinden van mensen en probeert de psychische gezondheid te bevorderen door trainingen en adviezen te ontwikkelen die op iemands persoonlijke situatie zijn afgestemd. Met uw hulp willen we via HoeGekIsNL de psychische klachten en krachten van Nederlanders in kaart brengen en kijken welke patronen daarin te ontdekken zijn. Het team achter HoeGekIsNL bestaat uit wetenschappers uit verschillende vakgebieden zoals de psychiatrische epidemiologieEpidemiologie is de studie van het vóórkomen en de verspreiding van ziekten onder de bevolking. Epidemiologen bestuderen welk deel van de bevolking ziek is, en welke factoren daar mee samenhangen, zoals leeftijd, geslacht, ervaringen of gedragingen., psychologie, psychometriePsychometrie is de studie van methoden om (individuele verschillen in) psychologische fenomenen te meten, zoals welzijn, persoonlijkheid, kennis, vaardigheden, of houdingen., e-mental health, functieleerFunctieleer heet ook wel experimentele psychologie, en bestudeert de basisfuncties van onze hersenen, zoals aandacht, leren, denken, motivatie, of het bewustzijn., informatica, statistiek, wiskunde, geneeskunde, biologie en filosofie. Het project wordt geleid door professor Peter de Jonge. Meer informatie over het ICPE kunt u vinden op de ICPE website.

Het team achter HoeGekIsNL:
Stijn de Vos, Frank Blaauw, Inge ten Vaarwerk, Rob Wanders, Klaas Wardenaar
Ando Emerencia, Lian van der Krieke
Elske Bos, Peter de Jonge, Hanneke Wigman, Maria Schenk, Bertus Jeronimus,
en niet op de foto, Marieke Wichers en Evelien Snippe.

Geïnteresseerd geraakt? Inloggen

Registreren

Wilt u ook meedoen?

Maak dan nu een account aan en bekijk wat uw klachten en krachten zijn.

Registreren