Bezig...

Disclaimer

Het team achter HoeGekIsNL neemt de richtlijnenHieronder vallen ook de aanwijzingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), gegrond in de Europese Richtlijn bescherming persoonsgegevens (95/46/EG); de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO); en de Verklaring van Helsinki van de World Medical Association (WMA) van 19 oktober 2013. van de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METc) van het Universitair Medisch Centrum Groningen in Universitair Medisch Centrum Groningen in acht. Wij garanderen daarnaast dat informatie die is verkregen via HoeGekIsNL niet zal worden verkocht aan andere organisaties. Het team van HoeGekIsNL spant zich in om de beschikbaarheid van de website zo optimaal mogelijk te laten zijn en om eventuele storingen zo snel mogelijk te verhelpen. Het staat u vrij om via email contact op te nemen met HoeGekIsNL (info@hoegekis.nl). We hebben geen controle over elektronisch verstuurde informatie, dus kunnen wat betreft dit emailverkeer geen vertrouwelijkheid garanderen. We zorgen er wél voor dat de door deelnemers ingevulde gegevens vertrouwelijk worden behandeld en anoniem worden opgeslagen in een beveiligde digitale omgeving (lees meer over privacy bij de veelgestelde vragen ). De verkregen gegevens worden gebruikt om deelnemers aan HoeGekIsNL feedback te geven over hun persoonlijke profiel. Daarnaast zullen de geanonimiseerde gegevens gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek.

Informatie

Hoewel het team van HoeGekIsNL alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van de website HoeGekIsNL (en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht), sluit HoeGekIsNL uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit ten aanzien van: i) de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie; ii) het foutloze of ononderbroken gebruik van HoeGekIsNL; en iii) enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van HoeGekIsNL. HoeGekIsNL is ook niet aansprakelijk voor mogelijke schade als gevolg van het gebruik van uw mobiele telefoon voor het dagboekonderzoek, ongeacht of u zich bewust was van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade. Indien u bij het dagboekonderzoek niet voldoende metingen heeft kunnen invullen (door welke oorzaak dan ook) heeft u geen recht op een verslag van uw resultaten. Er kan op generlei wijze rechten worden ontleend aan de informatie op HoeGekIsNL. Daarnaast beogen wij met HoeGekIsNL op geen enkele wijze een patiënt-hulpverlener relatie te bieden, in welke vorm dan ook, en benadrukken wij dat klachten alleen kunnen worden vastgesteld, geëvalueerd, en behandeld door een (gezondheidszorg)specialist.

Intellectueel eigendom

HoeGekIsNL behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot de op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Dit betekent dat het niet is toegestaan de op HoeGekIsNL vertoonde informatie te kopiëren, te downloaden, of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden, of te verveelvoudigen (ook niet via een eigen netwerk), zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. U mag informatie op HoeGekIsNL echter wel afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk gebruik. Daarnaast behoudt HoeGekIsNL zich het recht voor de op of via HoeGekIsNL aangeboden materialen (met inbegrip van de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen of te verwijderen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Op HoeGekIsNL en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Privacy- en cookieverklaring

We respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. HoeGekIsNL maakt gebruik van cookies in lijn met de cookiewet van februari 2015 (art. 11.7a, Telecommunicatiewet). Door gebruik te blijven maken van de HoeGekIsNL website geeft u toestemming voor het plaatsen en aflezen van functionele en analytische cookies die helpen de kwaliteit en/of effectiviteit van de website te verbeteren. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Via HoeGekIsNL worden analytische cookies geplaatst van het bedrijf Google. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en zijn dus niet tot een individu te herleiden, omdat het IP-adres van iedere bezoeker is geanonimiseerd, en de gegevens in Google Analytics niet worden gedeeld. Deze cookies kunnen worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag om de functionaliteit en effectiviteit van de website te kunnen optimaliseren. Deze cookies volgen u niet op andere websites. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser (zie voor een toelichting van de consumentenbond hier). Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Bij inschrijving op HoeGekIsNL gaat u akkoord met deze voorwaarden, druk- en zetfouten voorbehouden.

Geïnteresseerd geraakt? Inloggen

Registreren

Wilt u ook meedoen?

Maak dan nu een account aan en bekijk wat uw klachten en krachten zijn.

Registreren