Bezig...

Resultaten

HoeGekIsNL is begonnen op 19 december 2013. De volgende resultaten en plaatjes zijn gebaseerd op de gegevens van de eerste tweeduizend deelnemers aan HoeGekIsNL. U kunt op de plaatjes klikken om deze te vergroten.

HoeGekIsNL

Dit kaartje laat zien dat mensen uit heel Nederland meedoen aan HoeGekIsNL. We krijgen zo een mooi beeld van de Nederlandse bevolking. De komende tijd gaan we proberen ook de bewoners van de Waddeneilanden, Flevoland en Zeeland meer bij HoeGekIsNL te betrekken.


Deelnemers in Nederland

Deelnemers

Hierboven ziet u een overzicht van de leeftijden van de deelnemers aan HoeGekIsNL. Horizontaal ziet u het aantal mensen. Het plaatje laat meteen zien dat er meer vrouwen dan mannen deelnemen (ongeveer 65% is vrouw). We hopen dat de komende maanden ook meer mannen mee gaan doen. De leeftijd van de deelnemers loopt uiteen van 12 tot 82 jaar.

Vragenlijsten

Dit plaatje geeft een overzicht van de vragenlijsten die zijn ingevuld op HoeGekIsNL. Met behulp van deze gegevens konden we de feedback op uw persoonlijke resultatenpagina verbeteren. U kunt uzelf nu vergelijken met de rest van de deelnemers aan HoeGekIsNL. Dit kan al voor Stemming, Welzijn, en Persoonlijkheid.

Positieve gevoelens

Nu volgen twee plaatjes waarin positieve gevoelens worden weergegeven. De getallen geven aan in hoeverre deze gevoelens werden ervaren in de week voorafgaand aan het invullen. De scores lopen van "helemaal niet" (score 1, de binnenste ring) tot "heel veel" (score 5, de buitenrand).


Positieve gevoelens

Hierboven laat de rode lijn de gemiddelde scores zien van vrouwen en de blauwe lijn het gemiddelde van de mannen. De brede gekleurde ring geeft de verschillen weer tussen ruim 1200 deelnemers van HoeGekIsNL. U kunt zien dat de meeste mensen "een beetje" (score 2) tot "veel" (score 4) positieve gevoelens ervaren. Het valt op dat de bevolking zoveel verscheidenheid laat zien dat de verschillen tussen mannen en vrouwen daarbij eigenlijk verwaarloosbaar klein zijn (vrouwen voelen iets meer opwinding en enthousiasme dan mannen, terwijl mannen iets meer trots ervaren). Deelnemers verschilden het meest in gevoelens van inspiratie en het minst in gevoelens van belangstelling.

Stedelijke invloeden

Hierboven geven de lijnen weer hoe stedelijk de leefomgeving van de deelnemers is. De groene lijn laat de gemiddelde scores zien van mensen die op het platteland wonen (niet stedelijk). De rode lijn laat de gemiddelde scores zien van mensen die in het centrum van een grote stad wonen (zeer stedelijk). U kunt zien dat verschillen in positieve gevoelens niet erg sterk samenhangen met verschillen in leefomgeving. Dit komt omdat mensen die in een bepaalde leefomgeving wonen zóveel van elkaar verschillen, dat de verschillen tussen de leefomgevingen daarbij in het niet vallen. Dit kunt u ook zien aan de brede groene band om de lijnen heen, die de variatie weergeeft tussen de deelnemers van HoeGekIsNL.


Negatieve gevoelens

Nu volgen twee plaatjes waarin negatieve gevoelens worden weergegeven. De getallen laten zien hoe sterk deze gevoelens werden ervaren, van "helemaal niet" (score 1) tot "heel veel" (score 5).


Negatieve Gevoelens

Hierboven laat de rode lijn de gemiddelde scores voor vrouwen zien en de blauwe lijn de gemiddelde scores voor mannen. De brede gekleurde ring daar omheen geeft de verschillen weer tussen de ruim 1200 deelnemers van HoeGekIsNL. Mensen verschillen het meest in gevoelens van zenuwachtigheid, nervositeit en verwarring, en ze verschillen het minste in gevoelens van vijandigheid en schaamte. Ook met betrekking tot negatieve gevoelens waren de verschillen tussen mannen en vrouwen verwaarloosbaar klein, zeker in vergelijking met de totale verschillen tussen mensen (vrouwen voelden zich iets meer verontrust, schuldig en nerveus dan mannen, terwijl mannen zich iets vijandiger voelden).

Stedelijke invloeden

Hierboven geven de lijnen de negatieve gevoelens weer voor verschillende mate van stedelijkheid van de leefomgeving. U kunt zien dat het voor negatieve gevoelens eigenlijk geen verschil uitmaakt of u in de stad of op het platteland woont (hoewel de gemiddelde scores een klein beetje lager zijn op het platteland).

Gemengde gevoelens

In dit plaatje laten we de samenhang tussen positieve en negatieve gevoelens zien.


Emotioneel landschap

Het plaatje laat zowel positieve als negatieve gevoelens in de bevolking zien. Hoe donkerder oranje het vlak, hoe meer mensen zich in dat gebied bevinden. De zwarte lijnen door het plaatje laten de gemiddelde scores zien op positieve en negatieve gevoelens. U kunt hier zien dat de meeste mensen veel positieve gevoelens ervaren en vrij weinig negatieve gevoelens. Alle puntjes in de figuur staan voor één of meerdere deelnemers van HoeGekIsNL. Het puntje helemaal rechts bovenin (bij de rode pijl) is een voorbeeld van iemand die zowel veel positieve als veel negatieve gevoelens heeft. U kunt ook zien hoe sterk mensen eigenlijk onderling verschillen. Uw eigen score is weergegeven in een vergelijkbaar landschap bij uw resultaten van de Stemmingsvragenlijst. Ook kunt u uit dit plaatje opmaken dat de spreiding in bovengemiddeld negatieve gevoelens veel groter is dan in bovengemiddeld positieve gevoelens. Statistische toetsen lieten geen betekenisvolle verschillen tussen mannen en vrouwen zien.

Typen mensen

Ruim voor onze jaartelling schreef Galen van Pergamum (200-130 v.Chr) een boek met de titel "Temperamentis" waarin hij verschillende typen mensen onderscheidde. Mensen met veel positieve gevoelens maar weinig negatieve gevoelens - het vlak linksboven in het plaatje - werden "sanguinische types" genoemd. Mensen met veel negatieve en veel positieve gevoelens - het vlak rechtsboven - werden "cholerische types" genoemd. Mensen met weinig positieve en weinig negatieve gevoelens - het vlak linksonder - werden "flegmatische types" genoemd. Mensen met weinig positieve gevoelens maar veel negatieve gevoelens - het vlak rechtsonder - werden "melancholische types" genoemd. Dit idee van vier persoonlijkheidstypes bleef dominant tot het begin van de vorige eeuw, dus ruim twee millennia. Het moderne perspectief op uw persoonlijkheid kunt u bij uw resultaten vinden.

Dankwoord

Plaatjes met spiderplots zijn gemaakt door Drs. Jasper van de Gronde van de afdeling Scientific Visualization and Computer Graphics van de Rijksuniversiteit Groningen.


Geïnteresseerd geraakt? Inloggen

Registreren

Wilt u ook meedoen?

Maak dan nu een account aan en bekijk wat uw klachten en krachten zijn.

Registreren